Репозиторій Debian

Так, deb.torproject.org також обслуговується через Onion Service: http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/

Note: The symbol # refers to running the code as root. This means you should have access to a user account with system administration privileges, i.e. your user should be in the sudo group.

Щоб використовувати Apt через Tor, потрібно встановити транспорт apt:

  # apt install apt-transport-tor

Потім вам потрібно додати такі записи до /etc/apt/sources.list або новий файл у /etc/apt/sources.list.d/:

  # Для стабільної версії.
  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] tor+http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org <DISTRIBUTION> main

  # Для нестабільної версії.
  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] tor+http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main

Замініть <DISTRIBUTION> кодовою назвою операційної системи. Запустіть lsb_release -c або cat /etc/debian_version, щоб перевірити версію операційної системи.

Since Debian bookworm you can also use the more modern deb822-style:

  # echo "\
   Types: deb deb-src
   Components: main
   Suites: bookworm
   URIs: tor+http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org
   Architectures: amd64 arm64 i386
   Signed-By: /usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg
   " | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/tor.sources

Ні. Не використовуйте пакунки у всесвіті Ubuntu. У минулому вони не були надійно оновлювані. Це означає, що можуть бути відсутні виправлення стабільності та безпеки. Замість цього використовуйте репозиторій Tor Debian.

Проєкт Tor підтримує власне сховище пакетів Debian. Оскільки Debian надає версію Tor LTS, це не завжди може надати вам останню стабільну версію Tor. Тому ми рекомендуємо встановити tor з нашого репозиторію.

Ось як ви можете увімкнути сховище пакетів Tor у дистрибутивах на базі Debian:

Note: The symbol # refers to running the code as root. This means you should have access to a user account with system administration privileges, i.e. your user should be in the sudo group.

Необхідна умова: Перевірте архітектуру CPU

Репозиторій пакунка пропонує двійкові пакунки amd64, arm64, і i386. Переконайтеся, що ваша операційна система здатна запустити двійковий файл, перевіривши вивід такої команди:

 # dpkg --print-architecture

Він має виводити amd64, arm64 або i386. Репозиторій не підтримує інші архітектури CPU.

Примітка: Репозиторій пакунків не пропонує образи 32-розрядної архітектури ARM (armhf) (поки що). Вам слід або встановити версію, яку пропонує Debian (перегляньте також Debian backports, оскільки в там часто доступний сучасніший пакунок Tor), або створіть Tor із джерела.

1. Встановіть apt-transport-https

Для дозволу всім менеджерам пакунків, які використовують бібліотеку libapt-pkg, отримувати доступ до метаданих і пакунків, доступних у джерелах, доступних через https (захищений протокол передачі гіпертексту).

  # apt install apt-transport-https

2. Створіть новий файл у /etc/apt/sources.list.d/ з ім'ям tor.list. Додайте такі записи:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main

Якщо ви хочете спробувати експериментальні пакунки, додайте ці додатково до зазначених раніше рядків:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-experimental-<DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-experimental-<DISTRIBUTION> main

Або нічні збірки:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main

Замініть <DISTRIBUTION> кодовою назвою операційної системи. Запустіть lsb_release -c або cat /etc/debian_version, щоб перевірити версію операційної системи.

Примітка. Ubuntu Focal відмовився від підтримки 32-розрядної версії, тому замість цього використовуйте:

  deb   [arch=<ARCHITECTURE> signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main
  deb-src [arch=<ARCHITECTURE> signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main

Замініть <ARCHITECTURE> архітектурою системи (ви знайшли її раніше, написавши dpkg --print-architecture).

Попереджувальний симптом під час запуску sudo apt update:

  Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'http://deb.torproject.org/torproject.org focal InRelease' doesn't support architecture 'i386'

3. Потім додайте ключ gpg, який використовується для підписання пакетів, виконавши таку команду в командному рядку:

  # wget -qO- https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg >/dev/null

4. Встановіть tor і набір ключів tor debian

Ми надаємо пакет Debian, щоб допомогти вам підтримувати наш ключ підпису актуальним. Рекомендується використовувати його. Встановіть його за допомогою таких команд:

  # apt update
  # apt install tor deb.torproject.org-keyring