Tor Di động

Dự án The Guardian Project duy trì Orbot (và các ứng dụng riêng tư khác) trên Android. Các thông tin thêm có thể được tìm thấy trên trang web của dự án The Guardian Project.

Đúng, có một phiên bản của Trình duyệt Tor Browser khả dụng một cách cụ thể cho Android. Việc cài đặt trình duyệt Tor Browser cho Android là tất cả những gì bạn cần để chạy Tor trên thiết bị Android của bạn.

Dự án The Guardian Project cung cấp ứng dụng app Orbot mà có thể được sử dụng để định tuyến các ứng dụng app khác trên thiết bị Android của bạn trên mạng lưới Tor Network, nhưng dù sao thì chỉ có trình duyệt Tor Browser cho Android là được cần đến để duyệt web với Tor.

Hiện không có phương pháp được hỗ trợ nào cho việc chạy trình duyệt Tor Browser trên các thiết bị Windows Phone cũ hơn nhưng trong trường hợp các thiết bị điện thoại Microsoft được mang thương hiệu/quảng bá, cùng các bước đó trong trình duyệt Tor Browser cho Android có thể được theo sát.

Trong khi đồng thời trình duyệt Tor Browser cho Android và Orbot đều tuyệt vời, chúng phục vụ những mục đích khác nhau. Trình duyệt Tor Browser cho Android giống như trình duyệt Tor Browser cho máy desktop, nhưng trên thiết bị di động của bạn. Nó là một trình duyệt một điểm dừng, sử dụng mạng lưới Tor Network và cố gắng ẩn danh hết mức có thể. Orbot on the other hand is a proxy that will enable you to send the data from your other applications (E-Mail clients, instant messaging apps, etc.) through the Tor network; a version of Orbot is also inside of Tor Browser for Android, and is what enables it to connect to the Tor network. That version, however, does not enable you to send other apps outside of Tor Browser for Android through it. Phụ thuộc vào việc bạn muốn sử dụng mạng lưới Tor Network như thế nào, hoặc chỉ một hoặc đồng thời cả hai có thể là một lựa chọn tuyệt vời.

We recommend iOS apps Onion Browser and Orbot for a secure connection to Tor. Onion Browser and Orbot are open source, use Tor routing, and are developed by someone who works closely with the Tor Project. Tuy nhiên, Apple yêu cầu các trình duyệt trên iOS sử dụng một thứ gọi là Webkit, điều này ngăn Trình duyệt Onion Browser có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư giống như Trình duyệt Tor Browser.

Tìm hiểu thêm về trình duyệt Onion Browser. Download Onion Browser and Orbot from the App Store.

Nó sẽ là như vậy, sớm thôi. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng F-Droid để tải xuống trình duyệt Tor Browser cho Android bằng cách bật kích hoạt Kho lưu trữ của Dự án Guardian Project.

Hãy tìm hiểu làm thế nào để thêm một kho lưu trữ vào F-Droid.

The tracking code being reported is carried over from Firefox for Android as Tor Browser is based on Firefox. Exodus and other analysis tools have conducted static analysis of this tracking code, which does not verify whether the tracking code is active or disabled. All of the tracking code is disabled in Tor Browser for Android. Additionally, a complete removal of the tracking code is planned.